English

Bioenergija

Biomasės deginimo įrenginiai, biokuro degikliai,biodujų deginimo įranga

Dujinė įranga

Filtrai, uždaromoji armatūra, slėgio reguliatoriai, magnetiniai ventiliai, slėgio-traukos jutikliai,degiklių automatika, uždegtuvai, aukštatemperatūriniai degikliai, uždegimo transformatoriai, dujų skaitikliai

Orinis šildymas, sausintuvai

Drėgmės sutinkėjai, stacionarūs elektroventiliatoriniai įrenginiai, kaloriferiai, mobilūs orinio šildymo įrenginiai

Garo, vandens šildymo katilai

Kondensaciniai katilai

Buitiniai dujiniai katilai, dujiniai karšto vandens šildytuvai, tūriniai vandens šildytuvai, saulės kolektoriai

Degikliai

Dujinio kuro degikliai, skysto kuto degikliai, mazuto degikliai, dviejų kuro rūšių degikliai

Dažnio keitikliai

Atsarginės dalys ir įrenginiai

Atsarginės dalys degikliams, automatikos prietaisai, matavimo prietaisai, filtrai, valymo įrenginiai ir plovimo skysčiai

Kuro siurbliai

Ekonomaizeriai

Ekonomaizeriai katilams, šildytuvams ir technologiniams įrenginiams

Slėgio, temperatūros, traukos jutikliai

Valdikiai, jutikliai, elektrinės pavaros, termostatai

UAB "Endoterma"

Šildymo sistemų prekyba, įrengimas ir aptarnavimas

UAB "Endoterma"

Šildymo sistemų prekyba, įrengimas ir aptarnavimas