English

Įvykdyti projektai » UAB "Baltijos laivu statykla"

UAB "Baltijos laivų statykla" katilinė su dviem dujiniais vandens šildymo katilais GREENOx.e 80 (800kW) ir
GREENOx.e 120 (1 200 kW). Katilinės įrangos montavimas, paleidimo - derinimo darbai.