English

Įvykdyti projektai » Lietuvos geležinkeliai. Keleivių vežimo direkcija

Dviejų  garo katilų 2 ir 3 tn/h šiluminio našumo rekonstrukcija, perdarant į vandens režimą