English

Įvykdyti projektai » Lietuvos geležinkeliai. Keleivių vežimo direkcija

300 kW vandens šildymo katilas.
1,8 MW šilumos punkto rekonstrukcija.
180 m. antžeminės šiluminės linijos tiesimas